Artwork kan nu al worden meegezonden of later via email worden aangeboden. Selecteer eerst het bestand en druk daarna op Upload.