Artwork kan nu al worden meegezonden of later via email worden aangeboden ( bij voorkeur .ai, eps of pdf vector ). Selecteer eerst het bestand en druk daarna op Upload.